Dod o hyd i gyfeiriad

Teipiwch ran o'r cyfeiriad neu'r cod post i ddechrau

Prynu post ar-lein

Gyda Click & Drop gallwch dalu am stampiau postio ar-lein ac yna argraffu eich label gartref, neu gallwn ei argraffu ar eich cyfer mewn Man Gwasanaethau Cwsmeriaid.

Prynwch nawr

Need help?

Angen mwy o help? Ffoniwch ni

Pryd i ffonio Dyma’r rhif Beth yw’r gost
Dydd Llun i Ddydd Gwener 8am i 4pm 0906 302 1222 Codir 51c y funud
Dydd Llun i Ddydd Gwener 4pm i 6pm 0345 7111 222 Codir cyfraddau lo-call am yr alwad
Dydd Sadwrn 8am i 1pm 0345 7111 222 Codir cyfraddau lo-call am yr alwad

 

Nid yw’r gwasanaeth hwn ar gael ar ddydd Sul na gwyliau banc. Os na allwch gysylltu, gallai hyn fod am fod eich ffôn wedi ei gwahardd rhag ffonio rhifau 090. Cysylltwch â darparwr eich gwasanaeth i ofyn i’r gwaharddiad hwn gael ei godi.